Archsteel
Azərbaycan Dili English Version
+994 12 4413333

K-Span tikililəri dəmir–beton kəmərin üstündə inşa edilir. Divar və örtüyün İstənilən qrunt növündə inşa edilə bilər

  1. K-span tipli tikililər binanın boyunca dəmir–beton kəmərin üzərində inşa edilir. Dam və divar yükü arka vasitəsilə təmələ ötürdüyü üçün,  bütün növ qruntlarda inşası mümkündür.
  2. K-SPAN tipli tikilərdə dirəklərdən, metal-fermalardan və ya hər hansı qayka, boltlar, pərçimlər və ya vintlər kimi detallardan istifadə olunmur.
  3. Polad sinklənmiş vərəqələr soyuq yayma metodu ilə prossesi texnologiyaya əsəasə və yerli və beynəlxalq normalara uyğun  fromalaşdırılır, vı bu öz növbəsində polad vərəqələrin bütün fiziki parametrlərinin olduğu kimi qoruyub saxlayır.
  4. Bu tağları birbirinə xüsusi bükmə maşını ilə birləşdiyi üçün (deşilmir, boltlar və vintlərdən istifadə olunmur) K-span tipli binalar tamamilə su-keçirməzdir
  5. K-span binanın yarımdairəvi formaları, hava təzyiqi, partlayışlar, zəlzələ və digər təsir qüvvələrinə məruz qalmamsına imkan yaradır.
  6. K-SPAN polad binaların daxili istilik, akustik və yanğından mühafizə izolyasiyası ənənəvi polad binalardan daha ucuz başa gəlir
  7. Hava şəraitinin təsiri az və buxara, duzlara və rütubətə davamlı olduğu üçün, hövuzlar və stadionların tikintisində K-SPAN tipli tikilərə üstünlük verilir.
  8. K-SPAN tipli tikilərin davamlılığı ilə yanaşı, onun xarici və daxili memarlıq görüntüsü və gözəlliyi , və düzgün həndəsi formaları və dzaynı ilə digər tikililərdən secilir.